fbpx

Docly

การ Update Firmware ผ่านโปรแกรม Prusa slicer

Estimated reading: 1 minute

การ Update Firmware จะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้กับเครื่อง และยังลดข้อผิดพลาด ที่เคยเกิดกับเครื่องได้อีกด้วย ถ้าผู้ใช้คนไหน ที่พบเจอปัญหา ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ขอให้ลอง Update Firmware เพื่อปัญหาที่เจออยู่ อาจจะได้รับการแก้ไข สำหรับการ Update Firmware สามารถทำผ่านโปรแกรม Prusa Slicer ได้เลย สำหรับ Firmware สามารถ Download ได้ที่ Link นี้ ซึ่งการเลือก Firmware นั้น จำเป็นต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น ห้ามเลือกผิด เพราะอาจจะทำให้การทำงานของเครื่องมีปัญหาได้ ส่วนวิธีการรดูรุ่นเครื่อง ก็สามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ ที่สติกเกอร์ด้านหลังเครื่อง ว่าเป็นรุ่นอะไร 

ข้อควรระวัง ระหว่างการ Update Firmware นั้น ห้ามดึงสาย USB ออก หรือปิดเครื่อง และควรระวังเรื่องไฟดับ ขณะ Update Firmware

หลังจากที่ทำการ Update Firmware เสร็จแล้ว ให้ทำ Calibrate XYZ และ First Layer Calibration ซึ่งลำดับการทำ ให้ทำ Calibrate XYZ ก่อน และค่อยทำ First Layer Calibration

Click ที่นี่่ เพื่อดูวิธีการทำ Calibration XYZ

Click ที่นี่ เพื่อดูวิธีการทำ First Layer Calibration

Leave a Comment