fbpx

Docly

EP9. การใช้งาน Multi process หรือ Multi zone ในโปรแกรม Prusa Slicer

Estimated reading: 1 minute

Prusa Slicer ตัวใหม่มีฟีเจอร์การตั้งค่าแบบ Multi Process หมายความว่าในโมเดล 1 ตัว สามารถกำหนดให้ มีค่าการพิมพ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละส่วน ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์พื้นรองเท้าที่สามารถกำหนด ความแข็ง และความนิ่มในแต่ละโซนของแผ่นรองเท้าได้ เพื่อให้เกิดความสบาย ตอนสวมใส่และใช้งาน หรือจะพิมพ์งานหลายชิ้น ที่มีค่าที่แตกต่างกัน อย่างเช่น พิมพ์งานให้ลูกค้า 2 คน คนที่ 1 ต้องการความแข็งแรง โดยกำหนดให้มีโครงสร้างด้านใน 60% ส่วนลูกค้าอีกคน มีงานที่ต้องการความเร็ว และต้องการกำหนดโครงสร้างด้านในแค่ 5% ซึ่งการกำหนดแบบนี้ ถ้าเป็นโปรแกรม Slic3r ตัวเก่า จะทำไม่ได้ แต่ Prusa Slicer สามารถทำได้ ทำให้ผู้ใช้ สามารถพิมพ์งานหลาก หลายรูปแบบ ได้ในครั้งเดียว

Leave a Comment