fbpx

Docly

EP.5 วิธีการลบและเพิ่มจำนวนชิ้นงานที่จะพิมพ์ รวมไปถึงการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต่างกัน

Estimated reading: 1 minute

โปรแกรม Prusa Slicer มาพร้อมกับฟีเจอร์ ที่สามารถพิมพ์งานหลายๆชิ้น ให้มีความแตกต่างกันได้ เช่น งานชิ้นที่ 1 ให้มีโครงสร้างหรือ Infill ที่ 50% ผนังมีความหนา 5 ชัั้น ส่วนชิ้นที่ 2 ให้มี โครงสร้างภายใน 100% หรือพิมพ์ตัน พร้อมกับมีผนัง 2 ชั้น ซึ่งโปรแกรม Slic3r Prusa Edition ตัวเก่าจะทำไม่ได้ ซึ่งการที่มีฟีเจอร์แบบนี้ จะทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการพิมพ์ รวมถึงสามารถทดลอง ความแข็งแรงของชิ้นงานได้ในการพิมพ์พร้อมกันแค่เดียว

Leave a Comment