Docly

ขั้นตอนที่ถูกต้องในการใช้เครื่อง Prusa Mini

Estimated reading: 1 minute 267 views

หลังจากที่ทำ First Layer Calibration เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็มาดู ขั้นตอนการใช้งานเครื่องที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการเตรียมเครื่องก่อนพิมพ์งาน ทั้งการทำความสะอาดฐานพิมพ์ หรือการทากาวที่ฐาน เพื่อให้แน่ใจว่างานที่จะพิมพ์ จะไม่หลุดระหว่างทาง 

Leave a Comment