fbpx

Docly

วิธีการดูแลรักษาและ Maintenance เครื่อง Prusa mini

Estimated reading: 1 minute

หลังจากที่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ก็จำเป็นที่จะต้องทำการ Maintenance หรือบำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งตรงนี้ผมแนะนำให้ทำเป็นประจำ โดยเฉพาะชุดขับเคลื่อนหัวฉีด และฐานพิมพ์ ก็ควรที่จะหยอดน้ำมันหล่อลื่น ลงบนแกนเหล็ก รวมไปถึงการดูดฝุ่นตรงพัดลมเป่างาน และพัดลมเป่าซิงค์ของหัวฉีด ในส่วนของหัวฉีด ทาง Prusa แนะนำว่า ควรจะเปลี่ยนทุกๆ 800 ชั่วโมง เพื่อให้งานที่พิมพ์ออกมาได้ขนาด ตรงตามแบบที่เขียน

Leave a Comment