Docly

วิธีการทำ First Layer Calibration ของเครื่อง Original Prusa Mini

Estimated reading: 1 minute 345 views

ถึงแม้เครื่อง Original Prusa Mini จะมีเซนเซอร์วัดฐาน M.I.N.D.A สำหรับเช็คความสูงของฐาน แต่มันก็ไม่สามารถที่จะรู้ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างหัวพิมพ์กับฐานพิมพ์ ดังนั้นการทำ First Layer Calibration จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเป็นตัวบอกว่า ระยะห่างที่เหมาะสมของหัวฉีดและฐานควรเป็นที่เท่าไหร่ ซึ่งการทำ First Layer Calibration จะช่วยแก้ปัญหา เรื่องของงานพิมพ์ไม่ติดฐาน 

สำหรับเครื่อง Original Prusa Mini นั้นจะการทำ First Layer Calibration จะเหมือนกันกับ เครื่อง Prusa MK3S โดยที่ตัวเครื่องจะพิมพ์ Pattern ในรูปแบบ Zig Zag ออกมา ซึ่งระหว่างพิมพ์ผู้ใช้สามารถที่จะหมุนปุ่ม วอลลุ่ม เพื่อปรับระยะความสูงของหัวฉีดได้ ซึ่งการปรับระยะนั้น สามารถปรับได้ละเอียดมาก 

หลังจากที่ทำ First Layer Calibration แล้ว ให้มาสังเกตุเส้นที่พิมพ์ออกมาตอนท้ายสุด ว่าเส้นที่พิมพ์ออกมานั้นติดฐานดีหรือไม่ หรือว่าเส้นห่างไป พิมพ์ติดฐานแต่เส้นไม่ชิดกัน ซึ่งถ้าพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้ ก็ให้ทำใหม่และปรับหัวฉีดให้ชิดฐานมากขึ้น แต่ถ้าเส้นที่ฉีดออกมาชิดกันแต่มีรอยตะปุ่ม ตะป่ำล้นออกมาด้านบน นั่นหมายความว่าหัวฉีดชิดฐานเกินไป อันนี้ให้ปรับทำ First Layer Calibration ใหม่ แล้วปรับหัวฉีดให้สูงขึ้น

งานที่พิมพ์ออกมา วิธีปรับ

หัวพิมพ์ชิดไป

ถ้าสังเกตุดู จะเห็นว่าเส้นมันชิดกันเกินไป จนมันล้นขึ้นมาข้างบน ถ้าเป็นแบบนี้คือหัวฉีดชิดฐานมากไป ให้ First Layer Calibration ใหม่และทำการหมุนให้ติดค่าบวกมากขึ้น เพื่อเป็นการยกหัวให้ห่างจากฐานมากขึ้น

หัวพิมพ์พอดี

ถ้าไปแบบในภาพนี้ ก็คือ Perfect หัวพิมพ์ห่างจากฐานพิมพ์ในระยะที่พอดี สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้เลย

หัวพิมพ์ห่างไป

ในภาพนี้จะสังเกตุเห็นว่าสีเหลี่ยมที่พิมพ์ออกมานั้นมี ระยะห่างกัน หรือเส้นที่ฉีดมาไม่ชิดกัน นั่นหมายความว่าหัวฉีดห่างจากฐานเกินไป ให้ทำ First Layer Calibration ใหม่ แล้วหมุนให้ติดค่าลบมากขึ้น เพื่อให้หัวพิมพ์ชิดฐาน

สำหรับแผ่นฐานพิมพ์ของเครื่อง Prusa Mini นั้นมีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ คือแบบเรียบและแบบหยาบ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแผ่น ก็จะเป็นจะต้องทำ First Layer Calibration ใหม่ เพราะความหนาของแผ่นนั้น จะไม่เท่ากัน ถ้าไม่ทำ ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาพิมพ์งานไม่ติดฐานได้ 

สำหรับเครื่อง Original Prusa Mini นั้นมีตัวช่วย ที่สามารถจำค่าระยะห่างของหัวฉีดกับฐานพิมพ์ สำหรับแผ่นแต่ละชนิดได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถหาค่าระยะห่าง และทำการบันทึกลงในเครื่อง Prusa Mini ได้ เวลาใช้งานแผ่นแต่ละแบบ ก็แค่ไปเลือกในหน้าจอให้ถูก ว่าตอนนี้กำลังใช้แผ่นแบบไหน ซึ่งวิธีการทำ สามารถดูได้ที่วิดีโอใน Link นี้ 

Leave a Comment