Docly

วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์ เครื่อง Prusa Mini

Estimated reading: 1 minute 288 views

การทำความสะอาดเครื่องนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่หัวพิมพ์ กับชุดพัดลม ซึ่งหัวพิมพ์ ถ้าผู้ใช้ พิมพ์เส้นพลาสติกจำพวก ABS และ PETG จะเห็นได้ว่ามีเศษพลาสติกหลอมละลายติดที่หัวพิมพ์ หรือไม่ก็จะเห็นเป็นคราบดำๆ เกาะที่ตัว Heat Block ที่เป็นอลูมิเนียม ซึ่งถ้าไม่ทำความสะอาด ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์งานได้

โดยเฉพาะการพิมพ์พลาสติก PETG ถ้าหัวพิมพ์และฐานไม่สะอาด ก็จะเป็นปัญหาในการพิมพ์เลเยอร์แรก สำหรับการทำความสะอาดหัวฉีด จะใช้แปรงทองเหลืองในการขัดไปที่หัวฉีด ซึ่งวิธีการทำต้องระมัดระวัง เพราะถ้าไม่ทำตามขั้นตอนในวิดีโอ อาจจะทำให้บอร์ดควบคุมเครื่องเสียหายได้

Leave a Comment