Docly

การปรับตั้งค่าเครื่อง ระหว่างพิมพ์งาน รวมถึงการเปลี่ยนเส้นระหว่างพิมพ์

Estimated reading: 1 minute 214 views

สำหรับการพิมพ์งานบางครั้ง ผู้ใช้อาจจะต้องการปรับความเร็ว หรือปรับอุณหภูมิระหว่างที่พิมพ์งานอยู่ ซึ่งตัวเครื่อง Prusa Mini นั้นก็สามารถทำได้ รวมไปถึง การเปลี่ยนเส้นพลาสติกระหว่างพิมพ์ เพื่อพิมพ์แบบสลับสี เหมือนขนมชั้น ก็ทำได้เช่นกัน

Leave a Comment