Docly

อธิบายคำสั่งในหน้าจอของเครื่อง Original Prusa mini

Estimated reading: 1 minute 273 views

สำหรับจอของเครื่อง Prusa Mini และ Mini+ จะไม่ใช่หน้าจอแบบ Touch Screen การสั่งงานและการเลือกคำสั่งจะทำผ่านปุ่ม วอลลุ่ม ที่สามารถหมุน ซ้ายและขวา อีกทั้งยังสามารถกดได้ เพื่อเป็นการเลือกคำสั่งในหน้าจอ 

ในส่วนด้านล้างของหน้าจอ จะประกอบไปด้วยข้อูลพื้นฐาน ที่จะแสดงอุณหภูมิของฐานพิมพ์และหัวฉีด รวมถึงความเร็ว และประเภทของเส้นพลาสติกที่ใส่อยู่ในเครื่อง สำหรับด้านบนก็จะเป็นคำสั่งต่างๆที่ใช้สำหรับการสั่งงานเครื่อง เช่น การอุ่นเครื่องพิมพ์ (Preheat) การโหลดเส้นพลาสติก รวมไปถึงการตั้งค่าเครื่อง Original Prusa Mini

Leave a Comment