fbpx

Docly

วิธีการ Update เฟริม์แวร์เครื่องพิมพ์ Original Prusa i3 MK3

Estimated reading: 1 minute

สำหรับการ Update Firmware ก็เหมือนกับ การแก้ไขสมองกลที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ เพื่อแก้ข้อบกพร่องและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้กับเครื่อง ซึ่งทาง Prusa จะปล่อยเฟิรม์แวร์ออกมา ให้ผู้ใช้ได้นำไป Update ให้กับเครื่องตัวเอง โดยสามารถเข้าไป Download ได้ Link นี้ แต่ก่อนจะโหลดมา ต้องทราบก่อนว่าเครื่องที่ใช้อยู่เป็นรุ่นอะไร โดยให้สังเกตุป้ายที่ติดอยู่ด้านหลังเครื่อง สำหรับโปรแกรมที่จะใช้ Update Firmware ก็จะใช้โปรแกรม Prusa Slicer

หลังจากที่ทำการ Update Firmware เสร็จแล้ว ให้ทำ Calibrate XYZ และ First Layer Calibration ซึ่งลำดับการทำ ให้ทำ Calibrate XYZ ก่อน และค่อยทำ First Layer Calibration  

Leave a Comment