fbpx

Docly

วิธีการทำ First Layer Calibration หรือการตั้งระยะหัวพิมพ์กับฐานพิมพ์ให้เหมาะสม

Estimated reading: 1 minute

ในส่วนของการทำ First Layer Calibration นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหางานพิมพ์ไม่ติดฐาน ซึ่งการจะทำ First Layer Calibration ต้องทำ Calibration Z ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า หัวฉีดจะอยู่ในระนาบและตั้งฉากกับฐานพิมพ์ สำหรับการทำ First Layer Calibration จะเป็นการบอกเครื่องพิมพ์ว่า ระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับฐาน ควรจะอยู่ในระดับไหน ที่เรียกว่าเหมาะสม ซึ่งตรงนี้ผู้ใช้เครื่องจะเป็นคนหาเอง และแต่ละเครื่องจะมีค่านี้ไม่เท่ากัน

ระยะหัวพิมพ์กับฐานพิมพ์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด สำหรับการพิมพ์งานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ FDM เพราะถ้าตั้งระยะไม่ดี งานพิมพ์จะไม่ติดกับฐาน แต่ถ้าตั้งหัวพิมพ์ชิดกับฐานเกินไป เส้นพลาสติกก็จะออกมาลำบาก ทำให้งานพิมพ์ชั้นแรกไม่สวย และอาจจะทำให้งานพิมพ์ชั้นต่อไป พิมพ์ต่อไม่ได้ ดังนั้นการตั้งระยะหัวพิมพ์กับฐานพิมพ์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

Leave a Comment