fbpx

Docly

วิธีการแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่หัวฉีดตันหรือฉีดพลาสติกไม่ออก

Estimated reading: 1 minute

สำหรับปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุใหญ่ที่เจอ ก็คือการไม่เก็บเส้น หรือปล่อยเส้นคาเครื่องไว้เป็นเวลานานมากกว่า 5 วัน ทำให้เส้นมีการดูดความชิ้นเข้าไป เมื่อเส้นมีความชื้นมาก ก็จะทำให้เส้นเปราะและหักง่าย รวมไปถึงเมื่อเส้นถูกความร้อนที่หัวฉีด น้ำที่อยู่ในเส้นก็จะเกิดการะเบิด ระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งตัวไอน้ำก็จะอยู่ภายในหัวฉีด ทำให้เกิดแรงดันไอน้ำขึ้นมา ทำให้ตัวดันเส้นไม่สามารถดันเส้นลงมาได้ เกิดอาการหัวฉีดตัน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของฝุ่น ที่ตกลงมาเกาะเส้นพลาสติก ก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้หัวฉีดเกิดอาการตันได้

ถ้ารู้ว่าจะไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ก็ควรถอดเส้นออกแล้วเก็บใส่ถุงหรือกล่องที่มีซีล เพื่อป้องกันความชื้น

Leave a Comment