fbpx

Docly

วิธีการเช็คเซนเซอร์ PINDA ที่ใช้วัดฐานพิมพ์ก่อนพิมพ์งาน

Estimated reading: 1 minute

เซนเซอร์ P.I.N.D.A เป็นเซนเซอร์ที่สำคัญตัวนึงของเครื่อง Original Prusa เพราะเป็นเซนเซอร์ที่มีหน้าที่วัดความเรียบของฐานพิมพ์ ก่อนพิมพ์งาน ซึ่งในบางครั้ง ตัวเครื่องอาจจะไม่สามารถจับสัญญานที่มาจากเซนเซอร์ได้ ทำให้การพิมพ์ในเลเยอร์แรก มีปัญหา หรือพิมพ์งานไม่ติดฐาน อีกกรณีคือสายไฟที่ต่อจากบอร์ดมาที่เซนเซอร์มีการขาดด้านใน เวลาเครื่องพิมพ์มีการขยับ ทำให้สัญญานหายไป สำหรับคนที่เจอปัญหาแบบนี้ ทาง Prusa ก็มีฟีเจอร์สำหรับตรวจเช็ค ว่าเซนเซอร์มีอาการเสียหรือไม่ ถ้ามีก็ให้เปลี่ยน

Leave a Comment