Docly

วิธีการทำ Calibrate Z เครื่อง Original Prusa i3 MK3 และ MK3S

Estimated reading: 1 minute 315 views

การ Calibrate Z ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาของเครื่องในเบื้องต้น สำหรับเครื่อง Original Prusa สำหรับการ Calibrate Z ผู้ใช้จะทำก็ต่อเมื่อ

  • มีการขนย้ายหรือเปลี่ยนที่วางเครื่อง
  • งานพิมพ์ไม่ติดฐานพิมพ์
  • จะทำ First Layer Calibration 
เมื่อกดสั่งให้เครื่องทำ First Layer Calibration ตัวเครื่องจะทำการยกหัวฉีดขึ้นไปด้านบนจนสุด ซึ่งจะชนกับขอบพลาสติกและเกิดเสียงดัง ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องตกใจ เพราะเครื่องกำลังทำให้แน่ใจว่า หัวฉีดจะตั้งฉากกับฐานพิมพ์

Leave a Comment