fbpx

Docly

วิธีการทำ Calibrate XYZ เครื่อง Original Prusa i3 MK3 และ MK3S

Estimated reading: 1 minute

เครื่อง Original Prusa ทุกรุ่น จะมีเซนเซอร์สำหรับวัดฐานพิมพ์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจและเป็นจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้ จะคอยวัดสนามแม่เหล็กที่ฐานพิมพ์ เพื่อปรับระยะความสูงของหัวฉีดให้เหมาะสมตามสภาพผิวของฐานพิมพ์ ซึ่งฟีเจอร์นี้จะใช้ได้สมบูรณ์ ก็ต้องมีการ Calibrate XYZ ซึ่งจะทำก็ต่อเมื่อ

  1.  มีการปรับตั้งความตึงของสายพานในแกน X หรือแกน Y
  2. มีการถอดฐานพิมพ์หรือชุดหัวฉีดออกจากแกน
  3. มีการถอดหัวฉีดออกมาเพื่อทำความสะอาด
  4. มีการถอดฐานพิมพ์ทำความร้อน
  5. มีการ Update Firmware เป็นเวอร์ชั่นใหม่
ซึ่งถ้ามีการทำสิ่งที่กล่าวมาด้านบน ผูํใช้ก็ควจจะต้องทำการ Calibrate XYZ ใหม่ เพื่อให้เครื่องสามารถหาค่าระยะที่เหมาะสมสำหรับพิมพ์งาน ซึ่งการทำ Calibrate XYZ สำหรับเฟิรม์แวร์เวอร์ชั่นใหม่จะใช้ระยะเวลามากขึ้นกว่าที่แสดงในวิดีโอ แต่วิธีการและขั้นตอนจะเหมือนกันทุกประการ แค่ใช้เวลามากขึ้น

Leave a Comment