fbpx

Docly

อธิบายคำสั่งและความหมายในหน้าจอ LCD ของเครื่อง Original Prusa i3 MK3 และ MK3S

Estimated reading: 1 minute

สำหรับหน้าจอของเครื่อง Original Prusa นั้น เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในการใช้งานเครื่อง ซึ่งหน้าจอเครื่อง Pursa จะมีไว้แสดงคำสั่ง รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อนของหัวฉีด หรืออุณหภูมิของฐานพิมพ์ รวมไปถึงยังแสดงค่าความเร็วในการพิมพ์งาน และเวลาที่พิมพ์ ในส่วนของเมนูที่อยู่ในหน้าจอ ก็จะมีหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อดูและปรับแต่งค่าต่างๆได้ เช่น

  • เปลี่ยนอุณหภูมิของหัวฉีดหรือฐานพิมพ์
  • เปลี่ยนเส้นพลาสติกระหว่างพิมพ์งาน
  • ปรับลดและเพิ่มความเร็วในการพิมพ์

นอกจากนั้นในหน้าจอ LCD ยังสามารถที่จะแสดงค่าสถิติของการใช้เครื่อง รวมถึงค่าต่างๆของเครื่องเช่นอุณหภูมิ, กระแสไฟ, ความตึงสายพาน

Leave a Comment