สอนใช้งานเครื่องปริ้น 3 มิติ Original Prusa

เครื่อง Original Prusa i3 MK3/MK3S+
เครื่อง Original Prusa i3 MK3/MK3S+

สำหรับใน Section นี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง Prusa รุ่น MK3 และ MK3S+

เครื่อง Original Prusa Mini+
เครื่อง Original Prusa Mini+

 สำหรับ Section นี้จะเป็นการสอนใช้เครื่องปริ้น 3 มิติ Original Prusa Mini