fbpx

Docly

TIP 4: การพิมพ์งานแบบ Multi Process

Estimated reading: 1 minute

สำหรับโปรแกรม Idea Maker ตัวล่าสุด สามารถที่จะทำการพิมพ์แบบ Multi Process ในโมเดลชิ้นเดียวกันได้ ซึ่งการตั้งค่าแบบนี้ จะทำให้การกำหนด Parameter สำหรับการพิมพ์ได้ละเอียดมากขึ้น และได้ตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นอีกด้วย เช่น การกำหนดพื้นที่บางส่วนให้มีความแข็งที่แตกต่างกันโดยการเปลี่ยนประเภท Infill และเปอร์เซนต์ความหนาแน่น ยกตัวอย่างเช่น พื้นรองเท้า ที่สามารถกำหนดให้ช่วงส้นเท้ามีความนิ่ม มากกว่าช่วงอุ้งเท้า โดยเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างด้านใน

Leave a Comment