fbpx

Docly

TIP 2: (Raise3D E2) การตั้งค่าสำหรับพิมพ์ Support หรือตัวรองรับแบบละลายน้ำ

Estimated reading: 1 minute

ารพิมพ์ Support ละลายน้ำนั้นจะเป็นต้องมีการเตรียมการ เพื่อที่จะให้งานพิมพ์สำเร็จ เนื่องจากเส้นพลาสติก PVA จะมีข้อยุ่งยากในการใช้หลายๆ อย่าง เพราะเป็นเส้นที่ดูดความชิ้นได้ไวมาก ถ้าเตรียมไม่ดี หรือเส้นมีความชื้นมาก จะทำให้หัวฉีดตันได้ ในระหว่างพิมพ์งาน สำหรับการเตรียมเส้นพลาสติก PVA ควรทำตามนี้

  1.  อบเส้นพลาสติก PVA ที่อุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-6 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้อบ อาจจะใช้เครื่องอบผลไม้แห้งก็ได้
  2. ให้นำเส้นพลาสติก PVA ใส่กล่องที่มีลักษณะปิดกันอากาศเข้า ซึ่งทางร้านแนะนำ กล่องใส่เส้น Polybox ซึ่งจะมีรูสำหรับให้เอาเส้นออกมา รวมถึงมีตัวดูระดับความชิ้นในกล่อง แต่สำหรับเครื่อง Raise3D รุ่น E2 นั้นไม่จำเป็นเพราะตัวเครื่องมีฝาปิดสำหรับที่แขวนเส้นพลาสติก
  3. นำซิลิกาเจล หรือตัวดูดความชิ้นใส่เข้าไปในกล่อง หรือวางไว้ข้างๆเส้นพลาสติก PVA เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นชื้นระหว่างเครื่องกำลังพิมพ์งาน
  4. หลังจากใช้เสร็จแล้ว ให้รีบนำเส้นออกจากเครื่องแล้วใส่ถุงซิป พร้อมกัน ซิลิกาเจล เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นดูดความชิ้นเข้าไป

Leave a Comment