วิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วในขณะที่ยังพิมพ์งานอยู่