อธิบายการทำงานของฟังค์ชั่นตรวจจับเส้นพลาสติกของเครื่อง Raise3D Pro 2