fbpx

Docly

EP2. แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม และการเอาโมเดลเข้า

Estimated reading: 1 minute

ในส่วนของโปรแกรม เมื่อเลือกรุ่นเครื่องเสร็จแล้ว ก็จะมีหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งส่วนที่อยู่ตรงกลาง จะเป็นพื้นที่การพิมพ์งาน ซึ่งพื้นที่การพิมพ์จะเปลี่ยนไป ตามรุ่นเครื่องที่เลือก ดังนั้น ก่อนใช้โปรแกรม ต้องเลือกรุ่นเครื่องให้ตรงเสียก่อน ก่อนที่จะเอาโมเดลเข้ามาในโปรแกรม ส่วนหน้าต่างโปรแกรมประกอบไปด้วย

 1. ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่าง เพื่อเอาโมเดล 3 มิติเข้ามาในโปรแกรม (สามารถโหลดหลายไฟล์เข้ามาพร้อมกันได้)
   • แถบสำหรับเลือกรุ่นเครื่องที่ใช้
   • แถบสำหรับเลือกเส้นพลาสติกที่ใช้พิมพ์ (ต้องเลือกให้ตรงกับเส้นพลาสติกที่ใส่ในเครื่อง)
   • แถบสำหรับการตั้งค่าการพิมพ์ในส่วนของความละเอียด ความแข็งแรง และค่าอื่นๆ
   • แถบสำหรับเข้าหน้าต่าง Prepare เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หมุน สเกล ชิ้นงาน จัดวางตำแหน่ง
   • แถบสำหรับดูการทำงานของหัวพิมพ์ เพื่อตรวจเช็คก่อนที่จะไปพิมพ์บนเครื่อง
   • พื้นที่การพิมพ์ สามารถเอางานมาวางในพื้นที่กล่องสี่เหลี่ยมนี้ได้ แต่ห้ามวางเกินขอบเขต
   • ชื่อไฟล์ สามารถคลิ๊กเลือกชื่อที่อยู่ตรงนี้ได้ แทนการคลิ๊กที่โมเดล เพื่อช่วยให้การเลือกโมเดลง่ายขึ้น ในกรณีที่มีโมเดลหลายชิ้น
   • ปุ่มสำหรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน
   • ปุ่มสำหรับ Slice งาน เมื่อกดปุ่มนี้ จะมีการแสดงเวลาที่ใช้พิมพ์ รวมไปถึงน้ำหนักและความยาวเส้นที่ใช้
   • ปุ่มสำหรับโหลด Profile และ Plug In มาเสริมให้กับโปรแกรม