fbpx

Docly

EP 3. วิธีการวางโมเดล รวมไปถึงการหมุนและขยายชิ้นงาน

Estimated reading: 1 minute

สำหรับการวางชิ้นงาน สำหรับเครื่องปริ้น 3 มิติที่ใช้เส้นพลาสติก แนะนำให้เอาด้านที่มีพื้นที่มากที่สุด วางลงบนพื้น เพื่อช่วยให้ชิ้นงานติดแน่นไม่หลุด ระหว่างพิมพ์ ซึ่งโปรแกรม Cura จะมี ฟังค์ชั่นเลือกผิว ที่ต้องการวางพื้น ซึ่งจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยมาก

วิธีการเลือกผิว ที่ต้องการวางบนฐาน

ในส่วนของการสเกลงาน เพื่อขยายหรือย่อชิ้นงาน สามารถทำได้ 2 แบบ โดยแบบแรก จะให้ใส่เป็นเปอร์เซนต์ ซึ่งปกติค่ามาตรฐานคือ 100% ถ้าอยากให้งานใหญ่ขึ้น 2 เท่าให้ใส่ 200% ในทางกลับกัน ทางอยากให้งานเล็กลงครึ่งนึง ให้ใส่ 50% นอกจากการใส่เป็นเปอร์เซนต์แล้ว ยังสามารถระบุขนาดที่ต้องการลงไปได้เลย โดยมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร เวลาใส่ค่าไปแล้ว ตัวโปรแกรม จะทำการสเกลชิ้นงาน ไปพร้อมกันทั้ง 3 แกน เพื่อให้สัดส่วนไม่เพี้ยนไปจากเดิม

วิธีการขยาย-ย่องานแบบสัดส่วนตามเดิม
วิธีการขยาย-ย่องาน แบบด้านในด้านนึง

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงโมเดลไม่ว่าจะเป็นการย่อ ขยาย ชิ้นงานหรืองานหมุนชิ้นงาน อาจจะไม่ได้ตามที่คาดเอาไว้ แล้วอยากจะ Reset กลับไปเหมือนตอนแรก สามารถทำได้โดยการ Click ปุ่มเมาส์ขวา ค้างไว้ แล้วกด Reset All Model Transformation ตัวโมเดลที่ถูกเปลี่ยนแปลง ก็จะถูก Reset กลับมาเหมือนตอนที่โหลดเข้าโปรแกรม

วิธีการ Reset โมเดล ให้กลับไปที่ค่าเริ่มต้น เหมือนตอนโหลดโมเดลเข้ามา